Datrys Problemau Steamer Dillad

Datrys Problemau Steamer Dillad

I gael golwg a theimlad dillad sydd wedi cael eu glanhau'n sych, heb orfod talu glanhawr sych, efallai yr hoffech chi gael stemar dilledyn. Mae'r ddyfais ddefnyddiol hon yn caniatáu ichi sychu dillad glân yn gyflym heb orfod defnyddio haearn, a heb niweidio'r dillad. Fodd bynnag, os ydych chi'n defnyddio stemar dilledyn yn rheolaidd, efallai y bydd angen i chi wybod rhywfaint o ddatrys problemau sylfaenol i'w gadw mewn cyflwr da.

Dim Stêm na Stêm Ysbeidiol

Mae'r broblem hon yn digwydd yn eithaf aml gyda'r rhan fwyaf o fathau o stemar dilledyn, ac mae'n cael ei hachosi gan fod tu mewn i'r stemar yn llawn dop o ddyddodion mwynau. Mae'r holl ddŵr yn cynnwys rhai mwynau, yn enwedig calsiwm, sydd dros amser yn datblygu fel dyddodion ar wyneb mewnol y stemar dilledyn. Yna mae'r dyddodion hyn yn rhwystro symudiad yr ager. Er mwyn dileu crynhoad mwynau, bydd angen i chi ddadelfennu'r stemar dilledyn.

Gallwch ddod o hyd i gynhyrchion a argymhellir yn arbennig sydd wedi'u cynllunio i dynnu calsiwm o'r stemar, neu gallwch wneud eich toddiant dŵr a finegr eich hun, a fydd hefyd yn gallu tynnu'r dyddodion mwynau o'r stemar dilledyn.

Dim Stêm na Cholli Stêm

Os gwelwch nad oes gennych unrhyw stêm o gwbl yn cael ei gynhyrchu gan eich stemar dilledyn, dylech yn gyntaf wirio'r gronfa ddŵr yn y ddyfais. Pan fydd y stemar yn rhedeg allan o ddŵr, fe welwch nad oes unrhyw stêm yn cael ei chynhyrchu. Os ydych wedi bod yn defnyddio'r stemar, gall llif y stêm leihau nes nad oes unrhyw beth ar ôl. Ail-lenwi'r stemar dilledyn â dŵr.

Nid yw stemar dilledyn yn troi ymlaen

Efallai y byddwch hefyd yn cael problemau gyda'r stemar dilledyn pan geisiwch ei droi ymlaen. Gall y problemau hyn gael eu hachosi gan fod y ffiws wedi chwythu yn yr allfa bŵer, neu'r torrwr wedi popio i fyny. Gwiriwch y blwch torri i sicrhau bod yr holl systemau'n gweithio. Efallai y gwelwch hefyd nad yw plwg eich dyfais yn gweithio'n iawn. Gwiriwch ei fod wedi'i wthio yn llawn i soced y wal. Dylech archwilio'r prongs ar y plwg i sicrhau nad ydyn nhw wedi cyrydu. Gall niwed fel hyn olygu bod yn rhaid i chi newid y plwg yn llwyr.

Ffurflen Defnynnau ar y Pen Stêm

Os yw'r stemar yn gwneud sain byrlymus neu garlleg, a'ch bod yn gweld bod defnynnau o ddŵr yn ffurfio ar eich pen stêm, mae angen i chi archwilio'r pibell stêm. Weithiau gall y pibell blygu wrth ei defnyddio, ac mae hyn yn rhwystro llif stêm trwy'r bibell. Codwch y pibell i fyny ac allan, a'i dal ar ei hyd llawn am ychydig eiliadau. Bydd hyn yn clirio unrhyw anwedd o'r pibell, y gellir ei defnyddio eto.

 


Amser post: Mehefin-16-2020